مگنت با سیم

مگنت سیم دار

مگنت سیم دار دزدگیر اماکن 
بدون نیاز به ولتاژ برق 
سنسور مخصوص درب و پنجره

Share تاريخ: 1393/09/24 مشاهده : 825گذاشتن نظر