چشم الکترونیک وزنی

چشم وزنی DSC مناسب برای استفاده در منازل و... که حیوانات خانگی نگهداری می کنند.

چشمی وزنی DSC مخصوص فضای داخل و قابلیت عدم اعلام آلارم در مقابل اجسام کوچک نظیر حیوانات خانگی مانند سگ و گربه یا موش است که وزن آنها کمتر از 25 کیلوگرم است.
چشم وزنی مناسب جهت نصب در انبار ها و محل هایی که امکان تردد موش و حیوانات کوچک در ساعات فعال بودن دزدگیر
 

Share تاريخ: 1393/09/17 مشاهده : 1054گذاشتن نظر