آژیر با سیم

آژیر پیزو داخلی 12 ولت SIREN

ولتاژ کاری 12 ولت DC
مناست جهت استفاده به عنوان آژیر داخلی و بک آپ در داخل دستگاه مرکزی

Share تاريخ: 1393/01/17 مشاهده : 1146گذاشتن نظر